První hodina výuky angličtiny přes Skype zdarma.

  • Účtuji 200,- Kč za šedesátiminutovou výuku jedenkrát za týden.
  • 2. hodina musí být zaplacena předem.
  • Je-li hodina zrušena týž den, účtuji 100,- Kč